دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۱٠/۳

 دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

 سلسله نشست های تخصصی دانشجویی فرهنگی

 موضوع:

 عقلانیت و کارآمدی

 سخنران :

 جناب آقای دکتر خزائئ  معاونت محترم دانشجویی فرهنگی اجتماعی


 زمان :یکشنبه مورخ 06/10/94 ساعت  30/10الی 00/12

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :