دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٩/٢٤

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق بین الملل   

موضوع:

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار و تبعات حقوقی آن

سخنران : 

جناب آقای دکتر بهزاد ساعدی بناب عضو هیات علمی دانشگاه


زمان :چهارشنبه مورخ 25/9/94 ساعت 30/15

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :