دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٩/۱٦

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری

سخنران :

جناب آقای دکتر مرتضی ناجی زواره عضوهیات علمی دانشکده

زمان :  سه شنبه مورخ 17/9/94 ساعت 16

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق جزاو جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است. 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :