دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٩/٩

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق خصوصی

موضوع:

نقد و بررسی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

سخنران :

جناب آقای دکتر علی مهاجری استادیار دانشکده حقوق و عضو کمیته تدوین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

زمان :سه شنبه مورخ 94/9/24 ساعت  15/30 الی 17/30

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزادواحد تهران مرکز 

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :