دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٧

با تشکیل مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی تنها نهاد حقوق بشری متعلق به نهضت عدم تعهد محسوب می‌شود. یک سازوکار دائمی برای نهادینه‌سازی گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر ایجاد شده است که در جهت افزایش مشارکت نهضت عدم تعهد در گفتمان جهانی حقوق بشری فعالیت می‌نماید. در  این راستا فعالیت‌های این مرکز در جهت تبیین آموزه‌های حقوق بشری فرهنگ‌های مختلف و ایجاد یک چارچوب مفهومی و علمی برای نهادینه‌سازی گفتمان‌های بین‌فرهنگی حقوق بشری در جهت ارتقای احترام به حقوق بشر بوده است. رویکرد کاملاً ابتکاری این مرکز در شعار اصلی آن با عنوان «اتحاد فرهنگ‌ها در راستای ارتقای حقوق بشر» تبلور یافته است و محوری‌ترین هدف فعالیت‌های علمی متنوع این رویکرد را تشکیل داد است.

مرکز به عنوان یک مرکز مطالعاتی بین‌المللی، طی فعالیت‌هایی که در چند سال اخیر صورت داده تا حد زیادی توانسته است اعتبار علمی خود را در سطح بین‌المللی به اثبات برساند. بدون تردید فعالیت‌های این مرکز در راستای فعالیت کشورهای جنبش در چارچوب سایر تشکل‌ها و ائتلاف‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود، این مرکز با 120عضو می‌تواند از نظر تعداد اعضاء بعد از سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان‌های فرامنطقه‌ای حقوق بشری در جهان مطرح باشد و بر اساس پیش نویس اساسنامه آن زمینه مشارکت همه 120کشور عضو در هیئت امنا و نیز شورای علمی آن فراهم آمده است. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با میزبانی مناسب برای این مرکز به تحقق اهداف تعیین شده برای آن کمک کند اما مشارکت همه اعضای نهضت عدم تعهد در هدایت فعالیت‌های این مرکز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین موفقیت‌ چنین سازوکاری است.

در پایان امید است همانگونه سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) در دهلی نو به عنوان بازوی جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه در حوزه حقوق بین‌الملل اشتهار یافته است، مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی نیز به عنوان بازوی علمی جنبش در حوزه حقوق بشر اشتهار و اعتباری بیش از پیش کسب نماید

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :