قابل توجه کلیه دانشجویان
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٩   کلمات کلیدی:

قابل توجه کلیه دانشجویان

شروع نقل و انتقالات از تاریخ 1/09/93 لغایت 15/09/93 میباشد

در صورت تمایل به سامانه نقل و انتقالات معاونت دانشجویی به

آدرس www.stu.iau.ir  مراجعه شود

 

آموزش دانشکده