دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۳/٧/۱

داوطلبان شرکت در آزمون وکالت هر چه رودتر جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل به قسمت خدمات آموزشی دانشکده اتاق 301  طبقه سوم مراجعه نمائید

                                                          باتشکر

 خدمات آموزشی دانشکده

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :