قابل توجه دانشجویان دانشکده
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱   کلمات کلیدی:

داوطلبان شرکت در آزمون وکالت هر چه رودتر جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل به قسمت خدمات آموزشی دانشکده اتاق 301  طبقه سوم مراجعه نمائید

                                                          باتشکر

 خدمات آموزشی دانشکده