دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۳/۱/٢٠

دانشجویان حقوق خصوصی که در نیمسال اول 93-92 با دکتر مالکی درس سمینار داشته اند جهت ارائه و دفاع از

ساعت 15-الی 16.30

چهارشنبه مورخه 03/02/93

در محل دفتر رئیس دانشکده حضور بهم رسانند

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :