جامعه مستقل و کلای دادگستری برگزار می نماید
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳   کلمات کلیدی:

سخنران  :                                نفش وکیل  در داوری

دکتر مرتضی شهبازی نیا

" گزارشات  هیاّت مدیره"

دکتر عیسی امینی

 

زمان :یکشنبه  24/09/92   ساعت 17 الی 19  

مکان : کانون و کلای دادگستری مرکز