نشست علمی و حرفه ائی
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۳   کلمات کلیدی:

تشکل علمی و کلای دادگستری برگزار می کند

نشست علمی و حرفه ائی

خدمات  الکترونیک قضائی و چالشهای پیش روی و کلای دادگستری

سخنرانان:

دکتر جلیل مالکی

عضو سابق هیأت مدیره کانون و کلای دادگستری مرکز

کامبیز زندیه

عضو فعلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

زمان : یکشنبه 17/09/92 ساعت 19 الی 21

مکان: میدان آرژانتین خیابان زاگرس ، کانون وکلای دادگستری مرکز، سالن اجتماعات جلالی نائینی

مقدم اساتید وکلاو قضات دادگستری کارآموزان و دانشجویان را گرامی می داریم