دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸۸/٥/٢٩

 

دانشجویانی که درخواست خرید کتب جدید را (جهت تکمیل منابع کتابخانه ) دارند ,

لیست کتب مورد نیاز خود را در اسرع وقت به مدیریت پژوهش و یا مسئول کتابخانه

تحویل دهند .

 

                                                                                  کتابخانه دانشکده حقوق

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :