درس سمینار دکتر اسناعیل عباسی
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠   کلمات کلیدی:

دانشجویانی که درس سمیناررا با آقای دکتر اسماعیل عباسی دارند جهت ارائه آن در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 17و18 /92/04 ساعت  30/15 دقیقه  در اتاق 303حضور رساند در دانشکده