دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/٤/۱٠

دانشجویانی که درس سمیناررا با آقای دکتر اسماعیل عباسی دارند جهت ارائه آن در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 17و18 /92/04 ساعت  30/15 دقیقه  در اتاق 303حضور رساند در دانشکده

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :