دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٢/۳/٢٦

 

ثبت نام از :  سه شنبه 04/04/92 لغایت  چهارشنبه 5/04/92  می باشد

شروع کلاس های درس از  شنبه مورخه 08/04/92  شروع و خاتمه آن مورخه 16/05/92

و شروع و خاتمه امتحانات از : یکشنبه 3/06/92  لغایت چهارشنبه 06/06/92 میباشد

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :