مـوفقیـت دانش آموختگان مقطع دکتری
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی:

دانش آموختگان محترم:

 جناب آقای حبیب اله پور صادقی و خانم سارا زمانی

  مـوفقیـت شما را در آزمون تخــصــصی دکتری حقوق خصوصی پردیس
بین المللی کیش دانشگاه تهران را  تبریک می گوئیم و توفیقات روز افزون شمارا  درکسب مدارج عالی  علمی ،آرزومندیم.

سرکار خانم سمانه ابو ترابی :

 موفقیت شما در آزمون تخصصی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان راتبریک عرض می نمایم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی علمی ،آرزومندم

جناب آقای رضا شهبازی:

 دانشجوی محترم رشته حقوق عمومی انتخاب شمارا بعنوان دانشجوی نمونه تبریک عرض می نمایم و توفیقات روز افزون شما رادر کسب مدارج عالی علمی آرزومندم 

                          

                                           دکتر جلیل مالکی

                                        رئیس دانشکده حقوق