دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/۱۱/۱۸

اطلاعیه :

اسامی دانشجویان ذیل که درس سمینار با آقای دکترجلیل مالکی داشته اندموظف هستند در ظرف مدت تعیین شده تا 23/11/91 جهت  دفاع از سمینار خود  به  دفتر ریاست   دانشکده  مراجعه  نمایند در  غیر  اینصورت بعد  از  مهلت  مقرر  هیچگونه اعتراضی نسبت به کسب نمره سمیناردانشجو مورد قبول نخواهد بود .

1_ وحید رضا ابوالبشری

2_ سید عبدالله ساداتی تیله بنی

3_ علی صادقی زاده

4_ سید جعفر گنجی زارنجی

5_ محسن محمدی چمناری

6_ حمید نجاتی درابی

7_ زهرا نوغلاح

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :