دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸۸/٥/۱۸

 

اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تاریخ امتحان درس تفسیر موضوع قرآن از تاریخ

 ٧/۶/٨٨به تاریخ سه شنبه ١٠/۶/٨٨ ساعت ٣٠/٨ صبح تغییر

یافته است .

 

                                                                                                              گروه کارشناسی حقوق

                                                                                                                   

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :