اطلاعیه
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

کلیه دانشجویان حقوق خصوصی که در نیمسال دوم تحصیلی    91-90 با آقای دکتر مالکی درس سمینار داشته اند و در جلسه قبلی تعیین جهت دفاع حاضرنشده اندمی توانندحداکثر تا1 /10/91 در یکی از ساعات اداری جهت ارائه و دفاع از سمینار به دفتر رئیس دانشکده مراجعه نمایند