پیرو انتشار خبر کذب توقیف نشریه دانشجوئی دانشکده حقوق
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱   کلمات کلیدی:

به نام خدا

پیرو انتشار خبر کذب توقیف نشریه دانشجوئی دانشکده حقوق به دستور  رئیس دانشکده و تعلیق اخراج دانشجویان و... د ربرخی از سایت های اینترنتی و شبهه افکنی و تکرار غیر اخلاقی آن در طول ماه گذشته به اطلاع می رساند صرفنظر از اینکه اساساً دانشکده مرجع صدور مجوز و یا انحلال نشریات به موجب آئین نامه نشریات دانشجوئی نیست ، نشریه مورد ادعا ( نشریه ارمان ) که نام آن نیز در خبر کذب منتشر شده اعلام نشده است د ر مورخه 12/11/88 به موجب نامه شماره 48214/88 مورخ 12/11/88 معاونت محترم فرهنگی دانشگاه پس از یک دوره وقفه با مدیریت مسئولی دانشجوی محترم آقای دامون شعبانی مجوز انتشار دریافت داشته و چندین شماره آن نیز منتشر شده است نشریه مذکور بدلیل فارغ التحصیلی مدیر مسئول آن بدون کوچکترین دخالت دانشکده منتشر نشده که اسناد و مدارک آن در دانشکده موجود می باشد بنابراین خبر مبنی بر توقیف نشریه توسط رئیس دانشکده کذب محض است همچنین تاکنون هیچ دانشجوئی بجز یک نفر که بدلیل پرونده های متعدد اخلاقی و پس از شکایت متعدد شکات خصوصی به مدت یک ترم معلق شده است هیچ دانشجوئی از دانشکده اخراج و یا معلق نشده که اسناد و مدارک موجود در دانشکده موید این مطلب است. ضمناً لازم به ذکر است حکم تمدید ریاست دانشکده نیز برخلاف اعلام خلاف واقع منتشر شد، نه در هفته جاری انتشار خبر خلاف واقع بلکه از نیمه اول شهریور ماه 91 بدلیل موفقیت های مکرر دانشکده در عرصه های آموزشی و پژوهشی که بر کسی پوشیده نیست و حسب درخواست اعضای محترم هیات علمی صادر شده است.

 

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز