نشست علمی
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠   کلمات کلیدی:

نشست علمی

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات با تاکید بر مسئولیت

قاضی در تصمیمات قضایی

سخنرانان

1-      دکتر علی نجفی توانا : عضو هیات علمی دانشگاه و و کیلی دادگستری

2-      ابوالفضل محمدیان : معاون دادستان انتظامی قضات

3-      دکتر جلیل مالکی : رئیس دانشکده حقوق و کیل دادگستری

زمان : یکشنبه مورخ 21/08/91 ساعت 18

مکان : میدان آرژانین خیابان زاگرس کانون و کلای دادگستری مرکز