دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۱/۸/٢٠

نشست علمی

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات با تاکید بر مسئولیت

قاضی در تصمیمات قضایی

سخنرانان

1-      دکتر علی نجفی توانا : عضو هیات علمی دانشگاه و و کیلی دادگستری

2-      ابوالفضل محمدیان : معاون دادستان انتظامی قضات

3-      دکتر جلیل مالکی : رئیس دانشکده حقوق و کیل دادگستری

زمان : یکشنبه مورخ 21/08/91 ساعت 18

مکان : میدان آرژانین خیابان زاگرس کانون و کلای دادگستری مرکز

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :