دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٠/۱۱/۱٦

 

با عنایت به اینکه یک هفته ‍پس از برگزاری جلسات شورای گروه - تصویر -صورتجلسات به پژوهش مرکز ارسال می شود .

لذا پس از تصویب موضوع پایان نامه و اساتید راهنما و مشاور تغییر استاد راهنما و مشاور و عنوان پایان نامه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :