اطلاعیه مهم جهت دانشجویان کارشناسی ارشد
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی:

 

با عنایت به اینکه یک هفته ‍پس از برگزاری جلسات شورای گروه - تصویر -صورتجلسات به پژوهش مرکز ارسال می شود .

لذا پس از تصویب موضوع پایان نامه و اساتید راهنما و مشاور تغییر استاد راهنما و مشاور و عنوان پایان نامه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.