حمایت ار پایان نامه های دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری واحد با موضوع نماز
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٧   کلمات کلیدی:

 

 

با عنایت به مصوبه شماره ۹ شورای فرهنگی واحد مورخ ۹۰/۶/۳۰ به استحضار می رساند مقرر گردید جهت حمایت ار پایان نامه های دانشجویی

مقاطع کارشناسی ارشد  و دکتری واحد با موضوعات نمازامر بمعروف نهی از منکر و حجاب و عفاف  مبلغ  ۳/۰۰۰/۰۰۰  

ریال کمک نقدی یا ۳۰درصد تخفیف شهریه در ترم آخر از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه  پس از تایید معاونت فرهنگی واحد به دانشجویانی که پایان نامه

خود را با این موضوع انتخاب می کنند پرداخت گردد.