دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٠/۱/۳۱

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی که با آقای دکتر جلیل مالکی در

نیمسال اول 90-89 درس سمینار را اخذ نموده اند دعوت می شود جهت ارائه سمینار

و مصاحبه از ساعت 13 لغایت 16 روز پنجشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه 1390 به دفتر

ریاست مراجعه نمایند.

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :