اطلاعیه مهم (قابل توجه کلیه دانشجویان محترم)
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٩   کلمات کلیدی:

بدین وسیله به اطلاع می رساند که دانشگاه علوم قضایی در نظر دارد به منظور ارتقای

سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان رشته حقوق، آزمونی جامع در چهار گرایش

حقوق خصوصی ، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل برگزار

نماید.