دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۱٩

بدین وسیله به اطلاع می رساند که دانشگاه علوم قضایی در نظر دارد به منظور ارتقای

سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان رشته حقوق، آزمونی جامع در چهار گرایش

حقوق خصوصی ، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل برگزار

نماید.   

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :