قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده حقوق
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٥   کلمات کلیدی:

 

دانشجویانی که درس بزهکاری اطفال ١  را اخذ نموده اند جهت اخذ درس بزهکاری

اطفال ٢  به گروه کارشناسی مراجعه نمایند. گرفتن درس بزهکاری اطفال ١ و٢ با هم

الزامی است.

                    

                                                                      دفتر گروه کارشناسی