دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٢/۳

دانشجویان میهمان با مجوز و آن تعداد از دانشجویان مجاز به تحصیل که به دلایلی موفق

ثبت نام در نیمسال دوم  ٩٠- ٨٩ نشده اند می توانند از تاریخ ٧/١٢/٨٩ لغایت ٩/١٢/٨٩

به مدت سه روز با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

http://stu.iauctb.ac.ir

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :