دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٠/۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به فعال شدن نرم افزار جدید این واحد دانشگاهی دریافت کارت ورود به جلسه

امتحان توسط دانشجویان و از طریق ورود به سایت اینترنتی دانشگاه صورت می گیرد از

این رو لازم است که دانشجویان از تاریخ ١١/١٠/٨٩ با مراجعه به سایت اینترنتی واحد

تهران مرکزی به آدرس :

http://stu.iauctb.ac.ir                                         

کارت خود را برای ورود به جلسه امتحان دریافت نمایند.

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :