دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۸/۱٩

به موجب بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشویان مقطع دکتری

تخصصی  موظفند در نیمسال سوم تحصیل خود ، نسبت به ارائه پروپوزال خود اقدام 

نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :