دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

امور اداری و روابط عمومی

  (مدیر امور اداری و روابط عمومی)

- آقای عظیمی نیکو

     دبیرخانه

      (کارشناسان دبیرخانه)

- خانم افاضلی و خانم مشرفی

        تاسیسات

(کارشناس تاسیسات)

آقای قنبری  

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :