دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

-  سرپرست دفتر فرهنگ

 آیت الله سید جواد مرعشی

-        مسئول کانون قران و عترت خواهران

 خانم محسنی

مسئول کانون قران و عترت برادران

   آقای مرزیانی نژاد

-       کارشناس فرهنگی

    خانم پورمنصور

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :