کتابخانه حقوق واحدتهران مرکزی از کتابخانه هایی است که منبع قابل توجهی برای

دانشجویان این رشته به شمار می رود . این کتابخانه که در آن ده ها هزار عنوان کتاب

مرتبط با رشته حقوق یافت می شود . همواره دانشجویان را برای انجام تحقیقات

دانشجویی و آمادگی برای امتحانات ترم یاری می کند. براساس آمار و اطلاعات ارائه

شده در دانشگاه آزاداسلامی در این کتابخانه حدود 20هزار و178جلدکتاب یافت می

شود . که در میان آنها 17هزارو 541جلدکتب فارسی , یک هزارو 490جلدکتب

خارجی , یک هزار و 147جلدکتب عربی  پنج هزار و 460جلدکتب عنوان کتاب

فارسی, یک هزار و 311جلدعنوان کتب خارجی , 327جلدعنوان کتب عربی , یک

هزارو 210 جلدکتب مرجع فارسی , 94جلد کتب مرجع خارجی , یک هزار و139کتب

مرجه عربی, 740جلدعنوان کتب مرجع فارسی , 78جلدعنولن کتب مرجع خارجی و

320عنوان کتب مرجع عربی وجود دارد. در این کتابخانه همچنین هشت عنوان

نشریات فارسی مشترک , 440جلد نشریات فارسی مشترک , دو هزار و 124جلدکل

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد , 706 پایان نامه گرایش حقوق خصوصی ,718

پایان نامه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ,392 پایان نامه گرایش حقوق بین الملل و

308 پایان نامه گرایش حقوق عمومی در لیست کتاب ها و مرجع ها دیده می شود .

گفتنی است نوع سیستم نرم افزاری کتابخانه ای این کتابخانه به صورت شبکه ای است

و دانشجویان می توانند از شش دستگاه رایانه ای که در این کتابخانه قرار دارد برای

یافتن منابع به صورت اینترنتی استفاده کنند . بر اساس اعلام کسئولان این کتابخانه ,

ماهانه نزدیک به 500نفر به این کتابخانه مراجعه می کنند .