١.همکاری مستمر در فعالیتهای فرهنگی با دفاتر فرهنگ اسلامی وکانون های قرآن کریم و عترت (ع).

2.ایجاد فضای مطلوب و مناسب فرهنگی و اخلاقی و ارزشی در داخل مراکز دانشگاهی و دانشکده ها اعم از فضای داخلی ساختمان ها، محوطه ها ، حیاط و .... با وسایل و ابزار فرهنگی لازم .

3.نظارت بر کلیه اعلانها و پوستر و تراکتها و ....که بر تابلو های اعلانات و دیوارهای دانشکده ها اعم از داخل و خارج ساختمان نصب می شود.(صرفا" از نظر فرهنگی)

4.همکاری جدی و فعال در برگزاری آزمونها و مسابقات قرآن کریم و عترت(ع) و سایر مسابقات و مراسم فرهنگی و کلاسهای فوق برنامه

5.شرکت فعال و مستمر در کلاسهای فرهنگی و قرآنی به عنوان کلاسهای ضمن خدمت که برای نیروهای فرهنگی برگزار خواهد شد.

6.ارائه گزارش هفتگی از فعالیتهای فرهنگی و اجرائی خود به دفاتر فرهنگی جهت ارائه گزارش به معاونت فرهنگی

7.حضور مستمر در محل کار خود تا زمان برقراری کلاس درس و حضور دانشجو در دانشگاه( محل استقرار کارشناسان و متصدیان فرهنگی در دفاتر فرهنگ اسلامی یا اتاق امور تربیتی سابق و در صورت عدم وجود محل های استفرار مذکور در کانون  های قرآن وعترت (ع) و یا اماکنی که اختصاص خواهد یافت ، می باشد.)

8.گشت زنی در داخل ساختمانها و محوطه ها اعم از ( سلف سرویس ها ، حیاطها و ....)طبق تقسیم بندی زمانی و مکانی و نظیر ریاست محترم دانشکده و سرپرست محترم دفتر فرهنگ دانشکده  ها و مجتمع ها.

9.شناسایی افراد غیر دانشجو و معرفی آنها به حفاظت فیزیکی با شیوه مناسب بدون درگیری و خشونت .

10.شناسایی نامحسوس دانشجویان دختر و پسری که ظواهر اسلامی را رعایت نمیکنند.

11.پرهیز از هرگونه برخورد لفظی و حتی تذکر لسانی در مقابل انظار دیگران.

12.در مرحله اول دعوت اینگونه دانشجویان به اماکن و اتاقهای فرهنگی و توجیه افراد با اخلاقهای اسلامی جهت ترویج اهداف فرهنگی(توسط کارشناسان ومتصدیان فرهنگی)

13.در مرحله دوم و در صورت عدم اصلاح رفتار ،معرفی اینگونه افراد به مسئولین دفاتر فرهنگ اسلام دانشکده ها و صحبت مسئولین دفاتر فرهنگ با اینگونه دانشجویان.

14.در مرحله سوم در صورت ادامه روند و عدم اصلاح رفتار معرفی افراد به ریاست دانشکده ها و مذاکره ریاست دانشکده با اینگونه افراد.

15.در مرحله چهارم اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار اینگونه رفتارها.

16.مرحله پنجم معرفی اینگونه افراد به کمیته انضباطی دانشکده و مطلع نمودن خانواده های آنان و اخذ تصمیم توسط کمیته انضباطی.

17.حضور فعال کازشناسان  وتصدیان فرهنگی در شروع هر ترم و در زمان ثبت نام برای توجیه مجدد و مکرر دانشجویان نسبت به آئین نامه انضباطی و اخذ تعهدات لازم و ضرورت آگاه کردن آنان نسبت به رعایت مقررات محیط دانشگاهی.

18.رعایت تمام اصول اخلاقی و دستورات اسلامی توسط خود مامورین ( کارشناسان و متصدیان فرهنگی )و نظارت غیر محسوس و بدون دخالت بر رعایت این اصول توسط کلیه کارکنان دانشگاه .

19.ایجاد ارتباط فرهنگی و صمیمانه با دانشجویان و کارکنان دانشکده و جذب آنان جهت شرکت در نماز جماعت و برنامه ها و مراسم های مذهبی و تشویق آنان به منظور به وجود آوردن تشکلهای قرآنی و فرهنگی.

20.هماهنگی و انجام سایر امور محوله از سوی معاونت فرهنگی