قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز:

ثبت نام اینترنتی

پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان و دهمین دوره مسابقات استادان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور آغاز گردید.

 

 علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس :

                                                  

                                               www.tasnim.ir                     

وکانون های قرآن و عترت دانشکده ها و مجتمع ها ثبت نام نمایند.

 

                                 معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی