قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز:

ثبت نام اینترنتی

پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت

دانشجویان و دهمین دوره مسابقات استادان دانشگاه آزاد

اسلامی سراسر کشور آغاز گردید. 

 

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه

آزاد اسلامی به آدرس :

                                                  

                                                  www.tasnim.ir                     

وکانون های قرآن و عترت دانشکده ها و مجتمع ها ثبت نام نمایند.

 

                                    معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی