دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 مدیران گروههای آموزشی

   گروه مدیرگروه کارشناسی :

  آقای دکتر عیسی امینی

مدیرگروه حقوق خصوصی : 

آقای دکتر عیسی امینی

  گروه حقوق جزا و جرم شناسی

آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی

   گروه حقوق بین الملل 

 آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

 گروه حقوق عمومی

 آقای دکتر بابک درویش

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :