دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

1-  تکمیل فرم تسویه حساب به همراه کپی .

2-  تصویر شناسنامه ,  کارت پایان خدمت ,  مدرک پیش دانشگاهی .

3-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/10 ریال به شماره حساب 33101 بانک ملی شعبه دانشگاه قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی .

4-  اصل فیش بانکی به مبلغ 000/110 ریال برای دانشجویان تمام وقت و مبلغ 000000/90 ریال برای دانشجویان پاره وقت و مبلغ 000/150 ریال برای دانشجویان قراردادی به شماره حساب سیبا  0104460446004  .

5-  تاییدیه قرارداد با دانشگاه جهت دانشجویان قراردادی .

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :