مرحله اول : مدارک لازم جهت اخذ کمک هزینه سفر (دو نسخه)

  • دعوتنامه رسمی از دبیرخانه همایش به شرح زیر :

 -       دعوتنامه به نام عضو هیات علمی و نام کامل دانشگاه آزاد اسلامی          واحد تهران مرکزی

     (Islamic Azad University , Central Tehran Branch  )

      صادر شده باشد .

-       در دعوتنامه چگونگی ارائه مقاله oral  (شفاهی) یا poster (پوستر) قید  شده باشد .

-       در دعوتنامه عنوان کامل مقاله قید شده باشد .

 

·        Home page سمینار

·        فراخوان سمینار

·        اعضای کمیته علمی سمینار

·        اعضای کمیته اجرایی سمینار

·        اصل مقاله به زبان رسمی سمینار که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی (Islamic Azad University,Central Tehran Branch) باشد .

·        چکیده مقاله به زبان انگلیسی که شامل مشخصات سخنران  با درج نام کامل واحد دانشگاهی    (Islamic Azad University ,Central Tehran Branch) باشد.

·        چکیده مقاله به زبان فارسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی

(دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی ) باشد .

·        فرم ثبت نام سمینار

·        برنامه های سمینار

·        فرم درخواست شرکت در سمینارهای بین المللی

 

 

 

نکته 1 :

ü در صورتیکه پذیرش مقاله بصورت الکترونیکی باشد , ارسال یک نسخه کپی آن (cc) به صندوق پست الکترونیکی دانشگاه : article@rsh.rvp.iau.ir ضروری می باشد .

 

نکته 2 :

ü نظر به اینکه ارائه مقالات در مجامع بین المللی, برای واحد دانشگاهی

 ارائه کننده امتیاز محسوب می شود, لذا حصول اطمینان عضو هیات علمی

 متقاضی از چاپ مقاله ارائه شده در مجموعه مقالات کنفرانس و CD همراه با

نام کامل دانشگاه و واحد ( Islamic Azad University, Central Tehran Branch ) , الزامی است .

 

مرحله دوم : مدارک لازم جهت تسویه حساب ( پس از انجام سفر)

·        اصل کتابچه مجموعه مقالات سمینار ( به انضمام سه نسخه کپی از روی جلد و مقاله چاپ شده ) .

·        تاییدیه شرکت در سمینار ( به انضمام دو نسخه کپی ) .

·        بلیط سفر ( به انضمام دو نسخه کپی ) .