دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

( رئیس دانشکده )

- آقای دکتر جلیل مالکی 

 ( معاون دانشکده )

 -آقای دکتر تراب جنگی قهرمان

  (مسئول دفتر ریاست)

 - خانم یکرنگ

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :