١-پس از دفاع از پایان نامه ، دانشجو موظف است ، بلافاصله فرمهای مشروحه ذیل را ، که قبل از دفاع آماده نموده ، برابر دستورالعمل تکمیل و برای تایید نهایی به کارشناس  پژوهش ارائه نماید:

 

     * فرم چکیده فارسی و انگلیسی از هرکدام به تعداد 7 برگ با امضاء اصل استاد راهنما.

     *  فرم منطقه به تعداد 3 برگ

     * فرم ب به تعداد 3 برگ با امضاء اصل استاد راهنما

      *  فرم نمره به تعداد 7 برگ با امضاء اصل استاد راهنما

    *  فرم گروه 3

 

تذکر:

1-فرمهای فوق الذکر بایستی به صورت تایپ شده و بدون هرگونه قلم خوردگی یا لاک گرفتگی باشد.

 

2-دانشجو موظف است فرمهای فوق الذکر را قبل از تاریخ دفاع آماده نموده تا بتواند بلافاصله پس از انجام دفاع امضاء های مربوطه را از اساتید ذیربط اخذ و اقدامات بعدی را انجام دهد.

 

 2-  مجلد کردن پایان نامه :

 

1-2-پایان نامه دفاع شده پس از اخذ نمره نهایی بایستی در هفت جلد به شرح ذیل  به ترتیب صفحات و به صوت گالینگور تهیه شود:

 

* بسم الله الرحمن الرحیم

* طرح روی جلد(رنگ جلد پایان نامه فقط سورمه ای)

* تقدیم و تشکر

*تعهدنامه با امضای دانشجو

* نمره با امضاء اصل استاد راهنما

* چکیده فارسی با امضاء اصل استاد راهنما

* چکیده انگلیسی با امضاء اصل استاد راهنما در انتهای پایان نامه قبل از منابع

* طرح روی جلد انگلیسی انتهای پایان نامه بعد از چکیده انگلیسی و قبل از منابع

*عطف پایان نامه(جلد گالینگور)بایستی شامل نام و نام خانوادگی دانشجو،عنوان پایان نامه به صورت دقیق برابر فرم الف یا کدشناسایی و سال تحصیلی براساس فصل نوشته شود.

 

تذکر:

 

1-دانشجو می تواند قبل از دفاع، پایان نامه خود را به صورت جلد سیمی به اساتید محترم راهنما ، مشاور و داور تحویل نماید و پس از دفاع و اخذ نمره نهایی جلدهای تحویلی به اساتید را به همراه 4 جلد دیگر (جمعاٌ 8 جلد) به صورتی که فوقاٌ ذکر شده است جلد گالینگوری نماید.ضمناٌ یادآور می شود جلدگالینگوری بایستی به رنگ سورمه ای باشد

.

2-دانشجو از 7 جلد پایان نامه ، 3 جلد آن را  تحویل اساتید راهنما ، مشاور و داور ، 3 جلد دیگر آن را به همراه :

 

* تصویر کد شناسایی.

* فرم ب تکمیل شده.

 

* تحویل یک نسخه از پایان نامه به کتابخانه ملی توسط خود دانشجو و دریافت رسید

* ثبت مشخصات و گذاردن نسخه الکترونیکی پایان نامه در سایت ایران داک و گرفتن کد رهگیری از سایت ایرانداک به نشانی thesis.irandoc.ac.ir


* فرم تکمیل شده تایید نهایی پایان نامه که توسط کارشناس محترم پژوهش تایید می شود ( انتشارات دانشکده  موجود می باشد).

* 5 قطعه CD  تمامی متن پایان نامه و  تمامی  فرمهای پایان نامه در قالب دو فایل   Word , pdf  با فرمت times new roman   سایر 14

 

به مدیر پژوهش دانشکده ارائه می نمایند که این سه جلد پس از تایید مدیر پژوهش دانشکده و سپس اداره کل محترم پژوهش دانشگاه به کتابخانه های دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تحویل خواهد شد.در نهایت یک نسخه از آن 7 نسخه تحویل خود دانشجو می گردد.