دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

فصلنامه دانشکده حقوق

دانشکده حقوق از سال 1385 موفق به اخذ مجوز از وزارت ارشاداسلامی گردید که تاکنون سه پیش شماره از آن به چاپ رسیده است . مدیر مسئول فصلنامه از ابتدا تا به حال آقای دکتر صادق سلیمی,  سردبیر آقای دکتر علی نجفی توانا . مدیر داخلی سرگار خانم دکتر بهشید ارفع نیا می باشند ( البته دکتر علی نجفی توانا به دلیل مشغله کاری استعفا نمودند .)

در حدود 8 نفر از اعضای هیات تحریریه که از اساتید برجسته

دانشگاههای معتبر کشور نیز هستند تشکیل گردیده .

پیش شماره اول سال 87-86 , پیش شماره دوم سال 88-87 و پیش شماره سوم سال 88-87 منتشر شده است که پس از انتشار این سه پیش شماره فصلنامه موفق به اخذ امتیاز درجه علمی گردید و فصلنامه اول نیز در دست اقدام می باشد.

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :