نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/٤/٢٢

وزارت علوم، تحقیقات و فناور با همکاری دانشگاه و سایر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور اولین همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان  امنیت را درتلریخ 18 آیان ماه سال 1359 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار نماید.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به این آدرس اینترنت        www.dhes.ir            مراجعه فرمایید