نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/۳٠

این روزها «مید‌ان انقلاب» که بروید‌ صد‌ای د‌اد‌ها بلند‌ است؛ د‌ر این میان اما آوای ناخوشی بیشتر به گوش می رسد‌: پایان نامه، تحقیق، مقاله! صد‌ای پایان‌نامه فروش‌ها هرروز بلند‌تر می شود‌ اما گویی کسی این فریاد‌ها را نمی‌شنود‌! پایان‌نامه و مقاله فروشی این روزها یکی از اصلی‌ترین بحران‌هایی است که گریبانگیر نظام آموزش عالی کشور شد‌ه است. اما چرا با این معضل که روزبه‌روز بر د‌امنه آن افزود‌ه می‌شود‌، برخورد‌ی صورت نمی‌گیرد‌؟! د‌ر این خصوص با چند‌تن از حقوقد‌انان و اعضای هیات علمی د‌انشگاه میزگرد‌ی برگزار کرد‌ه‌ایم که د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌:د‌کتر میترا ضرابی د‌ر ابتد‌ای این نشست با اشاره به اینکه چند‌ین بار جلسه د‌فاع را به خاطر کپی بود‌ن پایان‌نامه بر هم زد‌ه‌اند‌، گفت: متصد‌یان فروش پایان‌نامه خیانت بزرگی به نظام آموزش عالی مرتکب می‌شوند‌. متاسفانه هیچ کد‌ام از ارگان‌های ما عکس‌العملی د‌ر این باره نشان نمی‌د‌هند‌ و افراد‌ی که متصد‌ی فروش پایان‌نامه هستند‌، به راحتی به کار خود‌ اد‌امه می‌د‌هند‌ و کار آنها بسیار آشکار و قابل د‌ستیابی است. این عضو هیات علمی د‌انشگاه د‌ر خصوص اینکه ضمانت اجرا را باید‌ متوجه چه اشخاصی بد‌انیم، گفت: استاد‌ راهنما د‌ر حد‌ متعارف منابع را بررسی می‌کند‌ و با توجه به کثرت د‌انشجو، نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه او د‌انست؛ اگر جرم انگاری کنیم، برای د‌انشجویان مشکلاتی ایجاد‌ می‌شود‌ که جالب نیست. د‌ر محیط علمی و فرهنگی باید‌ از د‌انشجو و اساتید‌ حمایت کرد‌. 

د‌ر اد‌امه نشست دکتر جلیل مالکی د‌ر خصوص راهکارهای برخورد‌ با معضل پایان‌نامه فروشی گفت: برای مقابله با این پد‌ید‌ه د‌و راه وجود‌ د‌ارد‌؛ یکی د‌اخل نظام آموزش عالی و د‌یگری خارج از آن یعنی قانونگذاری مجلس است. د‌ر بخش د‌اخلی اگر ضوابط و مقررات محکمی د‌ر بخش نظارت برپایان‌نامه‌ها د‌ر د‌انشگاه‌های ما وضع یا حد‌اقل ضوابط فعلی به نحو کامل  اجرا شود‌، نیمی از مشکلات فعلی حل خواهد‌ شد‌. ضوابط فعلی اعمال نمی شود‌ زیرا ساختار نظام ما آموزش محور است و پژوهش جد‌ی گرفته نمی شود‌ و طبیعتا نظارت جد‌ی هم اعمال نمی‌شود‌. 
  معاونت های پژوهشی راهکارهای نظارتی را تشد‌ید‌ کنند‌
این عضو هیات مد‌یره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه د‌ر آیین نامه کمیته‌های انضباطی، تقلب و کپی برد‌اری تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ و مجازات‌هایی د‌ارد‌، تصریح کرد‌: برای جلوگیری از این پد‌ید‌ه با توجه به ظرفیت‌های د‌انشگاه، معاونت‌های پژوهشی باید‌ د‌ر قالب آیین نامه‌ها و د‌ستورالعمل پژوهشی، راهکارهای نظارتی را تشد‌ید‌ کنند‌. اولا د‌انشجو را بعد‌ از تصویب پروپزال، رها نکنند‌ و د‌انشجو ملزم شود‌ هر هفته یا د‌و هفته یک‌بار به د‌ایره پژوهش مراجعه و نتایج کار خود‌ را ثبت و ضبط کند‌. اساتید‌ هم هر هفته نتایج  کار د‌انشجو را بینند‌ و به قسمت پژوهش گزارش کنند‌. وی با تاکید‌ بر اینکه جلسات د‌فاع پایان‌نامه‌ها باید‌ از حالت تشریفاتی خارج شود‌ و شکل واقعی به خود‌ گیرد‌، عنوان کرد‌: اگر نقصی د‌ر پایان‌نامه هست  باید‌ متناسب برخورد‌ شود‌. الان بیش از 80 د‌رصد‌ جلسات تشریفاتی برگزار می‌شود‌. نمرات اکثرا 17 تا 19 است؛ با توجه به د‌و نمره اختصاص د‌اد‌ه شد‌ه برای مقاله، بازهم نمرات بالای 17 است. مقاله هم تشریفاتی ارائه می شود‌. د‌ر بخش د‌وم یعنی قانونگذاری نیز لایحه تهیه شد‌ه است.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٢۸

دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز

 نظر به اینکه به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یکی از وظایف کانون وکلا ارتقاء سطح علمی و عملی وکلا اعلام شده و با توجه به استقبال همکاران و برگزاری موفق اولین دوره آموزشی تخصصی ، کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علمی - کاربردی کانون نسبت به برگزاری دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی اقدام می نماید

موضوع :

آثار مالی جرایم و چگونگی مطالبه ضررو زیان و خسارت ناشی از جرم

 سرفصل های این دوره :

- اقسام ضرر و زیان

- خسارات مادی

- خسارات معنوی

- منافع ممکن الحصول

- آئین رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

 

 

اساتید :

 دکتر علی آزمایش استاد دانشگاه

دکتر باقر شاملو استاد دانشگاه

دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

 

 

مراحل ثبت نام :

 

 1- دریافت و تکمیل اصل فرم ثبت نام از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز در دو نسخه 


فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کنید .

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٢٥

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:


  سخنرانی ویژۀ هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد:
شورای امنیت در برزخ میان ضرورتِ اقدامِ مؤثر و
لزوم تعریف و رعایت حکومت قانون


  سخنران:
دکتر هدایت الله فلسفی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


  زمان:
دوشنبه 25 آبان ماه 1394 از ساعت 16:00 تا 18:00
  مکان:
خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خیابان ورشو، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی.

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٢٥

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می کند:
 
همایش بین المللیهفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد
 
زمان:
شنبه 30 آبان 1394 از ساعت 13:30 تا 18:00
یکشنبه 01 آذر 1394 از ساعت 08:30 تا 18:00
 
مکان:
خیابان نیاوران، خیابان شهید آقایی، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه،
سازمان مجامع بین المللی وزارت امور خارجه.
 
* حضور در این همایش رایگان ولی منوط به انجام ثبت نام است. از این رو، خواهشمند است
به منظور ثبت نام با دفتر انجمن (81032201) تماس بگیرید و مراتب حضور خود را اعلام بفرمایید.

خیابان نیاوران خ شهید آقایی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه


نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٢٥

همایش ملی حقوق ورزشی

 

محورهای همایش:

1 –    آسیب شناسی  علل  تشکیل پرونده های حقوقی – املاک ورزشی و بررسی راهکار های برون رفت

2 –  بررسی  تشکیل نهاد ملی حکمیت در ورزش

3 –  نظام حقوقی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی  در اجرای پرو‍ژه های ورزشی

4 –  نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی ورزشکاران در فدرا سیون ها

 مهلت ارسال مقالات : 25 آذرماه 1394

زمان همایش: 6  و 7 دی ماه 1394

نشانی الکترونیکی ثبت نام و ارسال مقالات:  isa.Sportlaw@yahoo.com

مکان برگزاری همایش: ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، هتل المپیک، سالن     همایش ها

برای دیدن شیوه نامه ارسال مقالات اینجا را کلیک نمایید

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/۱۸

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق بین الملل

         موضوع:

  مهاجرات اجباری و پناهندگی با

تاکید بربحران جاری پناهندگی در اروپا

 سخنران :

سرکار خانم دکتر صفی ناز جدلی استادیار دانشکده حقوق تهران مرکز

 

زمان :سه شنبه مورخ 26/08/94 ساعت 16:30

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمد حبیبی

  حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/۱٧

ثبت نام بیست ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت دانشجویان،اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
قابل توجه شرکت کنندگان گرامی خواهشمند است قبل از ثبت نام موارد ذیل رامطالعه فرمایند:
1-زمان ثبت نام از ۹۴/۷/۱۰ همزمان با آغاز هفته فرهنگی تا۹۴/۹/۱۷
۲-زمان برگزاری مسابقات کتبی استادان ودانشجویان روز چهارشنبه ۹۴/۹/۲ ساعت ۱۰صبح
برداران دو شنبه 2/9/94
خواهران:سه دوشنبه 3/9/94
 
به ابن آدرس اینترنت مراجعه نمائید www.farhangi.iav.ir
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/۱٧
از سوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
جزئیات جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای با تشریح جزئیات بیست و یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت این دانشگاه بر جذب و مشارکت حداکثری استادان، دانشجویان و کارکنان از سوی واحدهای دانشگاهی تاکید کرد.
در بخشی از متن بخشنامه سید طه هاشمی آمده است: «با عنایت به اینکه حضور حداکثری دانشجویان در این برنامه، نیاز به مهارت‌های هنری دارد که در پی آن ارتقای سطح آثار نیز حاصل می‌شود و از سوی دیگر اجرای مسابقات و برپایی جشنواره‌ها خود هدف نیستند بلکه مقدمه و زمینه مطلوب مهارت‌آموزی و تعالی فرهنگی هستند، فلذا موکدا اعلام می‌شود مناسب است واحدها بدوا مبادرت به تشکیل کلاس‌ها و کارگاه‌های ویژه هنری نمایند و در صورت لزوم از داوران جشنواره هم برای تدریس استفاده نمایند تا دانشجویان با مهارت اولیه پس از حضور در کارگاه‌های آموزشی، آثار خود را ارسال نمایند.»
در ادامه این بخشنامه به زمان ثبت‌نام و تحویل آثار نیز اشاره شده است: «از تاریخ 15/8/94 تا تاریخ 20/1/95 ثبت‌نام و دریافت آثار استادان، کارکنان و دانشجویان. از تاریخ 21/1/95 تا تاریخ 30/1/95 تحویل آثار به دبیرخانه هیات امنای استانی، از تاریخ 10/2/95 تا تاریخ 20/2/95 ارسال و تحویل کلیه آثار واحدهای دانشگاهی از دبیرخانه هیات امنای استانی به دبیرخانه مرکزی جشنواره توسط دبیران شورای قرآن و عترت.» همچنین محل تحویل آثار دررشته‌های بخش پژوهشی (پایان‌نامه، مقالات، وبلاگ و نرم‌افزار قرآنی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر خواهد بود. محل تحویل آثار در بخش ادبیات دینی جشنواره استادان، کارکنان و دانشجویان (شامل شعر، داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، پوستر، عکس، فیلم کوتاه، پویانمایی و نماهنگ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان و رشته‌های بخش هنری استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: «هدایای جشنواره براساس آیین‌نامه مربوطه به صورت کارت هدیه و از بودجه فرهنگی واحد مربوطه پرداخت خواهد شد.»
در این بخشنامه تاکید شده است که زمان ارسال آثار از دبیرخانه هیات امنای استانی به دبیرخانه مرکزی بیست و یکمین جشنواره مستقر در واحد همدان توسط اداره کل فعالیت‌های قرآن و عترت اعلام خواهد شد و هر داوطلب تنها حق شرکت در یک بخش و در یک واحد را دارد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: «هر واحد می‌تواند به حائزین رتبه نهایی و مقدماتی (دانشجویان) 2 نمره تشویقی به نمره نهایی (دروس عمومی) مربوطه به نیمسال اول، دوم یا ترم تابستان اضافه نماید.» همچنین طه هاشمی در بخشنامه خود تاکید کرده است که منتخبان کشوری تا دو سال حق شرکت در همان رشته را ندارند و فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی فقط در بخش پایان‌نامه ( دو سال آخر) حق شرکت دارند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: «معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی واحدها امکانات و لوازم مورد نیاز شرکت‌کنندگان را مطابق آیین‌نامه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند. واحد موظف است اقدامات لازم جهت تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب شامل (بنر، استند، بروشور، بیلبورد، تبلیغات محیطی، سالن‌های اجتماعات، فراخوان از طریق سامانه پیامک و سایر موارد) تا زمان اتمام ثبت‌نام جهت شرکت حداکثری مشارکت‌کنندگان را به عمل آورد.» همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که ثبت‌نام اینترنتی و از طریق سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به آدرس farhangi.iau.ir صورت می‌پذیرد.
 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/۱٢

 

جشنواره نشان بهشتی

نشان علمی شهید بهشتی

(جشنواره ملی حقوق برتر)

جشنواره ملی حقوق برتر از فعالیت‌های ویژه پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان است که در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های پژوهشی مندرج در اساسنامه و منشور این سازمان در جهت تربیت محققان، تبیین و تولید علم دینی، قرآنی و توسعه نظریه‌های اسلامی در زمینه‌های حقوقی و حمایت از فرایند تولید علم دینی بر اساس نیازها و خلأهای پژوهشی و آموزشی حقوق، برای اولین سال برگزار می‌گردد. این جشنواره خاستگاه و بستر مناسبی برای شناسایی، معرفی و تقدیر از نوآوران پژوهشی و آموزشی برتر در جامعه حقوقی است.

به علت استقبال گسترده جامعه حقوقی کشور و درخواست مکرر اساتید، صاحب­ نظران و دانشجویان حقوق مبنی بر تمدید مهلت جشنواره حقوق برتر، با تصویب شورای سیاست‌گذاری جشنواره (نشان علمی شهید بهشتی) مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ در نهاد ریاست جمهوری اختتامیه جشنواره تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ تمدید شد. لازم به ذکر است آخرین‌مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۵ آبان ماه۱۳۹۴ بوده و بعد از این تاریخ هیچ اثری پذیرفته نخواهد شد

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۸/٧

با تشکیل مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی تنها نهاد حقوق بشری متعلق به نهضت عدم تعهد محسوب می‌شود. یک سازوکار دائمی برای نهادینه‌سازی گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر ایجاد شده است که در جهت افزایش مشارکت نهضت عدم تعهد در گفتمان جهانی حقوق بشری فعالیت می‌نماید. در  این راستا فعالیت‌های این مرکز در جهت تبیین آموزه‌های حقوق بشری فرهنگ‌های مختلف و ایجاد یک چارچوب مفهومی و علمی برای نهادینه‌سازی گفتمان‌های بین‌فرهنگی حقوق بشری در جهت ارتقای احترام به حقوق بشر بوده است. رویکرد کاملاً ابتکاری این مرکز در شعار اصلی آن با عنوان «اتحاد فرهنگ‌ها در راستای ارتقای حقوق بشر» تبلور یافته است و محوری‌ترین هدف فعالیت‌های علمی متنوع این رویکرد را تشکیل داد است.

مرکز به عنوان یک مرکز مطالعاتی بین‌المللی، طی فعالیت‌هایی که در چند سال اخیر صورت داده تا حد زیادی توانسته است اعتبار علمی خود را در سطح بین‌المللی به اثبات برساند. بدون تردید فعالیت‌های این مرکز در راستای فعالیت کشورهای جنبش در چارچوب سایر تشکل‌ها و ائتلاف‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود، این مرکز با 120عضو می‌تواند از نظر تعداد اعضاء بعد از سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان‌های فرامنطقه‌ای حقوق بشری در جهان مطرح باشد و بر اساس پیش نویس اساسنامه آن زمینه مشارکت همه 120کشور عضو در هیئت امنا و نیز شورای علمی آن فراهم آمده است. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با میزبانی مناسب برای این مرکز به تحقق اهداف تعیین شده برای آن کمک کند اما مشارکت همه اعضای نهضت عدم تعهد در هدایت فعالیت‌های این مرکز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین موفقیت‌ چنین سازوکاری است.

در پایان امید است همانگونه سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) در دهلی نو به عنوان بازوی جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه در حوزه حقوق بین‌الملل اشتهار یافته است، مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی نیز به عنوان بازوی علمی جنبش در حوزه حقوق بشر اشتهار و اعتباری بیش از پیش کسب نماید