نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٦/۳۱

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 94

مراسم افتتاحیه و استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشکده حقوق

تهران مرکز روز دوشنیه مورخ 06/07/94 در ساعت   12:00با حضور ریاست

محترم دانشکده و مدیران گروه و آموزش در سالن اجتماعات دکتر حبیبی

(طبقه ششم دانشکده ) برگزار می گردد حضور کلیه دانشجویان ورودی

جدید الزامیست

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٦/۱٤

مقطع

ساعت30/11تا 30/12و30/13تا16

ساعت

30/8 تا30/11

 

تاریخ

 

روز

 

دکترا

حقوق خصوصی-حقوق عمومی

خواهر

حقوق خصوصی حقوق عمومی

برادر

21/6/94

شنبه

دکترا

حقوق کیفری و جرم شناسی-حقوق بین الملل عمومی

خواهر

 

حقوق کیفری و جرم شناسی -حقوق بین الملل عمومی

برادر

 

22/6/94

یکشنبه

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی- حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل

خواهر

حقوق خصوصی حقوق عمومی-حقوق تجارت بین الملل

برادر

 

 

23/6/94

دوشنبه

 

کارشناسی ارشد

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی _حقوق بین الملل

خواهر

حقوق جزا وجرم شناسی حقوق بین الملل

برادر

24/6/94

سه شنبه

کارشناسی

 

 

حقوق

خواهر

حقوق

برادر

25/6/94

چهار شنبه

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٦/٢

با نهایت تاسف و تالم در گذشت ناگهانی

 آقای حامدمحمدی

 دانشجوی عزیز مقطع کارشناسی دانشکده را تسلیت

عرض نموده برای آن مرحوم علو درجات و برای

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمائیم

 ریاست دانشکده حقوق تهران مرکز

دکتر جلیل مالکی

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/٦/۱

دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز

نظر به اینکه به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یکی از وظایف کانون وکلا ارتقاء سطح علمی و عملی وکلا اعلام شده و با توجه به استقبال همکاران و برگزاری موفق اولین دوره آموزشی تخصصی ، کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علمی - کاربردی کانون نسبت به برگزاری دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی اقدام می نماید .

این دوره مختص وکلا و کارآموزان می باشد و در نظر است تا در پایان دوره ها علاوه بر اعطای گواهینامه تخصصی به کلیه شرکت کنندگان ، نسبت به درج و تایید حضور وکلای پایه یک با احراز شرایط در سایت کانون و در اطلاعات شخصی آنان مندرج در سایت (بعنوان سوابق تخصصی و آموزشی) با فراهم شدن امکان فنی در آینده اقدام گردد .