نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۳/۱/٢٠

دانشجویان حقوق خصوصی که در نیمسال اول 93-92 با دکتر مالکی درس سمینار داشته اند جهت ارائه و دفاع از

ساعت 15-الی 16.30

چهارشنبه مورخه 03/02/93

در محل دفتر رئیس دانشکده حضور بهم رسانند

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩۳/۱/۱٦

موسی اکرمی مدیرگروه فلسفه علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چند سالی است فروش پایان‌نامه به‌شدت رواج پیدا کرده و متاسفانه با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در کنار دانشگاه تهران که دانشگاه مادر است و تبلیغات وسیعی در زمینه فروش پایان‌نامه می‌شود بدون اینکه مقامات مسئول یا افراد دانشگاهی مانع این تبلیغات شوند. ابتدا تنها بحث مشاوره پایان‌نامه بود اما امروز به راحتی و کاملا علنی رساله و مقاله ISI می‌نویسند و می‌فروشند. حتی مقالاتی را برای ISI به صورت مجانی و به‌عنوان هدیه روی رساله دکترا به دانشجو می‌دهند.  فروش پایان‌نامه و مقالات قطعا کاری غیرقانونی است و بعید است برای جلوگیری از خرید و فروش آن خلاء قانونی وجود داشته باشد. این کار مصداق بارز تقلب است چه کسانی که این کار را انجام می‌دهند و چه کسانی که آن را سفارش می‌دهند؛ هر دو متقلب هستند و مقامات قضایی و آموزش عالی و دانشگاهی باید علیه آنها اقامه دعوی کنند 


ادامه مطلب ...