نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٠/۸/٢٩

سمینار آموزشی اینکو ترمز 2010 روز چهار شنبه ۲۱ دی برگزار می شود .

 

 

لازم بذکر است اینگونه سمینار ها هر ماهه برگزار می شود.

برای ثبت نام به پژوهش دانشکده  مراجعه شود.