نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٠/۱٢

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه  به فعال شدن نرم افزار جدید این واحد دانشگاهی ورود به سیستم برای انتخاب واحد و ثبت نام مستلزم پیش پرداخت بخشی از شهریه تحصیلی آن نیمسال به صورت علی الحساب می باشد . لذا ضروری است که دانشجویان هنگام مراجعه برای انتخاب واحد ضمن در اختیار داشتن کارت یکی از بانکهای عضو شتاب پس از ورود به سیستم بخشی از شهریه خود را از طریق اینترنت پرداخت نمایند تا فایل آنها برای انتخاب واحد و ثبت نام باز شود.

دانشجویانی که علاقمند به استفاده از وام دانشجویی می باشند باسد حداکثر تا تاریخ 11/11/89 به اداره خدمات دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند تا با توجه به امکانات موجود و در صورت داشتن شرایط لازم میزان وام آنها تعیین و در سیستم اعمال گردد.

  دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

 توجه :

تاکید می گردد که فقط در صورت پرداخت مبالغ مندرج در جدول فوق انتخاب واحد دانشجو امکان پذیر می باشد.

 

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٠/۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به فعال شدن نرم افزار جدید این واحد دانشگاهی دریافت کارت ورود به جلسه

امتحان توسط دانشجویان و از طریق ورود به سایت اینترنتی دانشگاه صورت می گیرد از

این رو لازم است که دانشجویان از تاریخ ١١/١٠/٨٩ با مراجعه به سایت اینترنتی واحد

تهران مرکزی به آدرس :

http://stu.iauctb.ac.ir                                         

کارت خود را برای ورود به جلسه امتحان دریافت نمایند.

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٠/۸

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده حقوق

 نظر به فعال شدن نرم افزار جدید  این  واحد دانشگاهی ، دانشجویانی  مجاز به ورود به سیستم برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان یا انتخاب واحد و ثبت نام می باشند که بدهی خود را تا تاریخ 15/10/89 تسویه کرده باشند.

از این رو لازم است که دانشجویان بدهکار با توجه به لیست اسامی اعلام شده در اولین فرصت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام و فیشهای واریزی را به امور مالی دانشکده برای ثبت  در سیستم تحویل دهند. در غیر اینصورت مسئولیت بروز هر گونه مشکلی در مرحله امتحانات یا انتخاب واحد و ثبت نام  به عهده دانشجو می باشد.

  دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

 

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۱٠/٢

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

چهارمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات حقوقی آزاد آماده

بهره برداری به دانشجویان و اساتید محترم رشته حقوق می باشد .

علاقمندان جهت تهیه می توانند به دفتر مجله واقع در دانشکده حقوق -

ساختمان سفرنگ-طبقه پنجم مراجعه نمایند.

مقالات منتشر شده در این فصلنامه عبارتند از :

١- (( قاعده درأ )) و (( اصل برائت )) : مجرای شمول : اشتراک یا افتراق .

نویسنده : محمدعلی آقایی

٢- نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران.

نویسنده : محسن امامی قشلاق

٣- نقد و بررسی رأی شماره ١۴۶-٢٩/١١/١٣٧٣ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در

خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته

به بنیاد جانبازان و مستضعفان.

نویسنده : دکتر علی انصاری ، سید محمد هادی راجی

۴- سازمان همکاری منطقه ای آسیای جنوبی ( سارک ) و نقش آن در توسعه همکاری

های منطقه ای .

نویسنده : دکتر مصطفی تقی زاده انصاری

۵- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با

حقوق ایران .

نویسنده : دکتر حیدر حسن زاده

۶- تحلیل حقوقی نفقه زوجه ی دائم موضوع ماده ی ١١٠٧ قانون مدنی .

نویسنده : محمدهاشم صمدی اهری

٧- قلمرو بی طرفی در دادرسی کیفری.

نویسنده : دکتر مرتضی ناجی