نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸۸/٦/۱۸

 

مشاهده متن کامل ....

 

                                                                   اداره ثبت نام دانشکده حقوق

نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸۸/٦/٤

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده :

جهت روئیت کلیه آئین نامه های اموزشی و اطلاع از قوانین و تبصره های موجود

می توانید بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید :

 

www.iauctb.ac.ir/religions